Thông tin Giao dịch Bất động sản nổi bật nhất!

Mã số: 1121
Diện tích:
Giá: 26tỷ
Lượt xem:655
Ngày đăng: 30.03.19
Hướng: Đông - Nam
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0905.14.8888
Mã số: 1120
Diện tích:
Giá: 8tỷ
Lượt xem:635
Ngày đăng: 29.03.19
Hướng:
Quận / Huyện: Ngũ Hành Sơn
Liên hệ: 0905.14.8888 Mr Tùng
Mã số: 1062
Diện tích:
Giá: 2,1tỷ
Lượt xem:2044
Ngày đăng: 12.04.17
Hướng:
Quận / Huyện: Ngũ Hành Sơn
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0905.26.19.26Mr Tùng
Mã số: 1043
Diện tích:
Giá: 6tỷ
Lượt xem:1706
Ngày đăng: 21.10.16
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0905.26.19.26Mr Tùng
Mã số: 1031
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:1974
Ngày đăng: 09.08.16
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng Email: tung.sunland@gmail.com Website: www.danangland.vn www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0905.26.19.26Mr Tùng
Mã số: 1027
Diện tích:
Giá: 3,0tỷ
Lượt xem:1807
Ngày đăng: 08.08.16
Hướng: Tây - Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng Email: tung.sunland@gmail.com Website: www.danangland.vn www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0901.05.11.82 Mr Tùng
Mã số: 1026
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:1993
Ngày đăng: 03.08.16
Hướng:
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng Email: tung.sunland@gmail.com Website: www.danangland.vn www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0901.05.11.82 Mr Tùng
Mã số: 944
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:1922
Ngày đăng: 30.07.16
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DANANGLAND Tầng 1, tòa nhà Lake View Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, Đà Nẵng Email: tung.sunland@gmail.com Website: www.danangland.vn www.nhadatdanang.com.vn 0908.03.4444 0901.05.11.82 Mr Tùng
Mã số: 561
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:6113
Ngày đăng: 24.05.13
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: Sàn giao dịch BĐS ĐANANGLAND Hotline: 0903.500 .247 Mr Bảo Địa chỉ: 179 Nguyễn Hoàng - TP Đà Nẵng
Mã số: 931
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3555
Ngày đăng: 24.05.13
Hướng:
Quận / Huyện: Thanh Khê
Liên hệ: Sàn giao dịch BĐS ĐANANGLAND Hotline: 0903 500247 Mr Tùng Địa chỉ: 179 Nguyễn Hoàng - TP Đà Nẵng
Mã số: 877
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3924
Ngày đăng: 24.05.13
Hướng: Đông - Bắc
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 943
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3360
Ngày đăng: 24.05.13
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Ngũ Hành Sơn
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 936
Diện tích:
Giá: 385triệu
Lượt xem:3486
Ngày đăng: 24.05.13
Hướng: Tây - Nam
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 890
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3700
Ngày đăng: 15.01.13
Hướng: Tây - Nam
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 893
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3706
Ngày đăng: 15.01.13
Hướng: Bắc
Quận / Huyện: Liên Chiểu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 892
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3549
Ngày đăng: 15.01.13
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903 400247
Mã số: 891
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3507
Ngày đăng: 15.01.13
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 889
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3433
Ngày đăng: 12.01.13
Hướng: Đông - Bắc
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 882
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3395
Ngày đăng: 12.01.13
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 878
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3422
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng: Đông - Nam
Quận / Huyện: Ngũ Hành Sơn
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 679
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3835
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247,
Mã số: 830
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3132
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 853
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2998
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 879
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3055
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng:
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 876
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3362
Ngày đăng: 26.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 875
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2932
Ngày đăng: 26.12.12
Hướng: Tây - Nam
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 874
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2959
Ngày đăng: 26.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 873
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3062
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Đông - Bắc
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 872
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2875
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 871
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3284
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Ngũ Hành Sơn
Liên hệ:
Mã số: 870
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3161
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Bắc
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 869
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3214
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Đông - Bắc
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 868
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3269
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Tây - Bắc
Quận / Huyện: Thanh Khê
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 867
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3012
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 630
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:4417
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Bắc
Quận / Huyện: Sơn Trà
Liên hệ: 0903500247 Sàn giao dịch BĐS ĐANANGLAND Hotline: 0983.414156 Mr Bảo Địa chỉ: 179 Nguyễn Hoàng - TP Đà Nẵng

Thông tin Dự án

 

Thăm dò ý kiến

Bạn mua Nhà, đất với giá từ: