Bạn mua Nhà, đất với giá từ:

Bạn mua Nhà, đất với giá từ:
200 triệu - 500 triệu
70  32.9%
Dưới 200 triệu
50  23.5%
500 triệu - 1 tỷ
43  20.2%
1 tỷ - 3 tỷ
35  16.4%
Trên 3 tỷ
9  4.2%

Số người tham gia bình chọn  :  213
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 02:58


Thông tin Dự án

 

Thăm dò ý kiến

Bạn mua Nhà, đất với giá từ: