Mã số: 830
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3132
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng:
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 853
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2998
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 879
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3055
Ngày đăng: 03.01.13
Hướng:
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 875
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2932
Ngày đăng: 26.12.12
Hướng: Tây - Nam
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 874
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2959
Ngày đăng: 26.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 873
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3062
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Đông - Bắc
Quận / Huyện: Cẩm Lệ
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 872
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2875
Ngày đăng: 25.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 867
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:3012
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 821
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2791
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 865
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2475
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Bắc
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 864
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2489
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 863
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2440
Ngày đăng: 21.12.12
Hướng: Nam
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 857
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2163
Ngày đăng: 19.12.12
Hướng: Bắc
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0903500247
Mã số: 856
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2024
Ngày đăng: 19.12.12
Hướng: Đông
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156
Mã số: 855
Diện tích:
Giá: triệu
Lượt xem:2072
Ngày đăng: 19.12.12
Hướng: Tây
Quận / Huyện: Hải Châu
Liên hệ: 0983414156


Thông tin Dự án

 

Thăm dò ý kiến

Bạn mua Nhà, đất với giá từ: